Třicet let bojů za českou socialistickou poesii (Thirty Years of Struggle for the Czech Socialist Poetry

Referát Ladislava Štolla pronesený na pracovní konferenci Svazu československých spisovatelů dne 22. ledna 1950 vydal knižně Orbis v roce 1950. Obsahoval kromě kritiky poezie básníků (J. Seiferta, F. Halase aj.) závazné směrnice socialistického realismu v poezii: „Socialistický realismus není žádný skupinový směr. To je veliké historické vyústění a uvolnění socialismem osvobozených uměleckých tvůrčích sil, všech zdravých lidských potencí, citů, vlastností a emocí, jimž soukromé vlastnictví nedovolovalo se projevit, které v člověku dusil temný soukromovlastnický instinkt. Pravdivé umělecké zobrazení všeho toho, co se s podivuhodnou zákonitostí děje v dnešním člověku, není možné, není-li spisovatelův talent stále myslitelsky kultivován nejpravdivějším myslitelským pohledem na svět a život – marxismem-leninismem.“

Author: Štoll, Ladislav
Title: Třicet let bojů za českou socialistickou poesii (Thirty Years of Struggle for the Czech Socialist Poetry
Date: 1950
Place of publication: Praha
Publisher: Orbis
Origin: dar Martina Štolla z roku 2018
Licence: Free license

Other exhibits from the chapter

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Deny all
Show details
Allow all